Mikä on S-i nivel?

Ajattelin tuoda Facebookin puolelta tutun selitetään termejä konseptini tänne blogin puolelle, joten tässä ensimmäinen osa olkaa hyvä!

Facebook sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/hierojasamulisairiala, käyhän ottamassa seurantaan!

Saatat törmätä terveydenhuoltohenkilökunnan käyttämiin kirjan-numero yhdistelmiin selästäsi tai mediassa esitettäviin mystisiin termeihin. Joskus näissä yhteyksissä jää epäselväksi tavalliselle tallaajalle mistä oikein on kysymys. Ei haittaa, avaan nyt näitä termejä blogissa.

1. Mikä on s-i nivel?

S-I nivel kuvassa osoitettu keltaisella sormella. Alkuperäinen kuva TAYS:n röntgenosaston seinätaulusta vuodelta 1960.

Kirjaimet S ja I tulevat sanoista sacrum ja illium, eli ristiluu ja suoliluu. Articulatio sacroilliaca eli suomeksi risti- suoliluunivel. Nivel yhdistää alaraajan luuston vartaloon ja näin ollen ottaa vastaan kuormaa meidän tallustellessa kahdella jalalla.
Nivelestä tuleva liike on hyvin minimaalista, vain n.2-3 astetta sen ollessa hyvin tiukka rakenne. 

S-I nivelestä johtuvista alaselkä tai alaraaja ongelmista on monenlaista mielipidettä, joka oikeastaan kertoo meille enemmän siitä, kuinka vaikeita tämän alueen kivut on diagnosoida.

Alueen vaivojen tutkimiseen käytän muutamia työkaluja. Tarkalla tutkimisella voin rajata s-i nivelen mahdollista vaivaa liikkeen puutteeseen tai liialliseen liikkeeseen. Nivelestä tulevan liiallisen liikkeen voi vielä jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan. Muotolukituksen puutteeseen tai voimalukituksen puutteeseen. Muotolukituksen puute on nivelen passiivisten rakenteiden löyhtymisestä johtuvaa virheasentoa ja voimalukituksen puute taas lihasaktivaation heikkoutta.

Näiden edellä mainittujen tutkimisen keinoin voin suunnitella hoitoa vastaanotolla ja mahdollisesti ohjata asiakasta hoitoketjussa eteenpäin esimerkiksi voimalukituksen puutteesta johtuvissa vaivoissa fysioterapeutin vastaanotolle tai nivelen rajoittuneessa liikkeessä ottaa nivelmobilisaatio tekniikat mukaan hoitoon.

2. Mikä ihmeen L5?

Kirjain numeron edessä viittaa mitä kohtaa selkärangasta kulloinkin tarkastellaan. Numero on nikaman järjestysnumero alkaen ylhäältä alaspäin. Esimerkiksi kaularangassa ihmisellä on seitsemän nikamaa. Kaularangan lyhenne on kirjain C joka viittaa latinaan. Kaularanka (lat. vertebrae cervicales). C1-C7 nikamat ovat kaularangan nikamia. Joskus voit törmätä termiin C8, sen tarkoittaessa hermojuurta C7 ja TH1 nikaman välissä. 

Kaularangan jälkeen selkärangassa tulee rintaranka, lyhenne TH viittaa rintarankaan (lat. vertebrae thoracica). Rintarangassa on 12 nikamaa jolloin TH1-TH12 ovat rintarangan nikamia. Rintarankaa ei pidä sekoittaa rintalastaan, joka on rintakehän etupuolella. Rintakehän muodostaa rintaranka, rintalasta ja kylkiluut. 

Rintarangan jälkeen selkärangassa tulee lanneranka. Lannerangassa ihmisellä on viisi nikamaa ja sen lyhenne on L (lat. vertebrae lumbales). L1-L5 ovat lannerangan nikamia. Lannerangan viimeisen nikaman L5 alla on vahva välilevy, jonka jälkeen on kolme yhteensulautunutta nikamaa (lat. vertebrae sacralis), joita kutsutaan ristiluuksi. Ristiluun lyhenne on S (lat. os sacrum), eli S1-S3. Ristiluun jälkeen ihmisellä tulee jo puhekielestäkin tuttu häntäluu, joka itseasiassa on aikuisella 4-5:n nikaman (lat. vertebrae coccygea) yhteen sulautunut häntäluu (lat. os. coccygis).

3. TMD? ABC? Mitä?

TMD on yhteinen nimittäjä purentaelimistön toimintahäiriöille. TMD on lyhenne sanoista Temporomandibular Disorders. Articulatio Temporomandibularis on latinaksi leukanivel. Temporalis luun eli ohimoluun ja mandibular luun eli leukaluun välinen nivel. Lyhenne TMJ tulee englannin kielestä, temporomandibular joint eli leukanivel. D kirjain tulee sanasta disorders eli häiriöt. TMD lyhennettä käytettään yleisesti leukaniveleen ja purentaelimistöön liittyvistä häiriötiloista. Kirjoitin aiemmin oireista blogin, jonka pääset lukemaan tästä. Hoidan TMD oireita hieromalla sekä nivelmobilisaatio tekniikoilla.

4. Mitä tarkoittaa triggerpiste?

Triggerpiste on lihakseen kohdistuvan trauman tai toistuvan rasituksen aiheuttama lihasaineenvaihdunnan häiriö, joka aiheuttaa jatkuvan supistustilan, joka tuntuu tiukkana lihasjuosteena.
Tiukan lihasjuosteen aiheuttama kipuaistimus on hankalampi riisua puhekieleen, mutta lyhyesti: Jatkuva supistustila alentaa vapaiden hermopäätteiden aktivoitumiskynnystä jolloin niistä tulee herkistyneitä ja aiheuttaa kipuaistimusta.

Tiukkoihin lihasjuosteisiin käytän tilanteen mukaan muutamia keinoja joista yksi on triggerpainanta.

Joko luit blogin stressistä? Kovan stressikuorman vaikutuksen alla olevaan kehoon käytän triggerpainantaa harkiten tarkasti. Joskus triggerpainannan kipuaistimus on niin voimakas ja lihasjuoste tiukalla, että ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa yhtä kipujuostetta ”hinnalla millä hyvänsä” vaan katsoa kokonaiskuvaa ja pyrkiä laskemaan ensin stressitasoa kehossa. Voimakas kipuaistimus nostaa stressitasoa ja hieronnan vaikutus voi olla päinvastainen. Ammattitaitoinen hieronta on paljon enemmän kun voimalla painaminen.

-Samuli